Моят път

Сама ще намеря път, дори да съм на кръстопът

Зачерквам всичко, и започвам с изгрева

Може и да сгреша, но пак остава моя план,

даже да си мислиш, че съм луда,

ще намеря своя път.

И вече знам, само моя път.

Може би сега, пак ще те вбеся,

но това е моя стил и няма да се извиня …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s