Честит празник на буквите и книжнината, българи!

Нека се гордеем, с това което притежаваме като нация, и което благодарене на дедите ни можем да използваме! И пишете грамотно – това е един от начините да съхраним уникалността си. :)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s