Свободата

– Свободата, Санчо!…- Дон Кихот горещо маха две ръце – две мелнични криле.
– Свободата, Санчо, е велико нещо!… Санчо не го чува – тъп като теле.- Санчо, разбери ме!….

Санчо не разбира. Санчо дъвче нещо. Санчо е зает.
Дон Кихот откача. Дох Кихот умира.
Санчо оцелява. И върви напред.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s