На Силвето

Безмислено е ти въпроси да задаваш, на хората блуждаещи в мрака, на собствените си незрели мисли, и вместо в света на илюзии и сажди ти да бродиш, отдай дъха си усмивки да събираш.