Слънчеви батерии

Понякога мислите ми са разхвърляни до такава степен, че плановете и трохите, които грубо съм нахвърлила по пътеката, просто се чудя кой пък ги е сложил…

С една вяра в този свят живея: от мрака идвам, в мрака ще се върна, но тук ще бъда само светлина.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s