Кратко

Стих, повей, усмихнат поглед или пък дете, потънало в сън,
небесна шир, докосването на любим, в едно с цветя, окъпани в роса,
слънчогледови нивя и ромон на вода, внезапно появила се дъга,
всички тез слова, изпълват погледа ми, едва затворила очи,
затворени в желанието да видят отново простите неща,
онез които сеейки живота си разляхме като капки в пръстта.

Advertisements

Искам да се науча да спирам

Цял живот към непознатите около мен стремях се, и като махало колебаех се безспир, в наниза от време неуморен, трябваше да опозная хилядите хора в мен.

На Силвето

Безмислено е ти въпроси да задаваш, на хората блуждаещи в мрака, на собствените си незрели мисли, и вместо в света на илюзии и сажди ти да бродиш, отдай дъха си усмивки да събираш.

Слънчеви батерии

Понякога мислите ми са разхвърляни до такава степен, че плановете и трохите, които грубо съм нахвърлила по пътеката, просто се чудя кой пък ги е сложил…

С една вяра в този свят живея: от мрака идвам, в мрака ще се върна, но тук ще бъда само светлина.